całogodzinny


całogodzinny
całogodzinny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'odnoszący się do okresu równego całej godzinie (o czymś, co trwa, powstaje itp. w tym czasie) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Całogodzinne spóźnienie pociągu. Całogodzinna dyskusja. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • całogodzinny — «trwający całą godzinę» Całogodzinna lekcja, audycja. Całogodzinne spóźnienie …   Słownik języka polskiego